برگزاری پیش رویداد ارائه نیاز‌های فناوری سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری یزد با همکاری فن بازار منطقهای استان یزد

  در راستای برگزاری رویداد ریورس پیچ شهرداری یزد در اواخر خرداد ماه، اولین پیش رویداد با عنو...

ادامه مطلب

حضور مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت استان یزد در نشست شورای مراکز رشد فناوری همکار با پارک علم و فناوری یزد

«سند یزد نوین، برنامه‌ای برخاسته از نوآوری، فناوری و بهره‌وری» اکرم فداکار، مدیرکل دفتر فناوری ...

ادامه مطلب