Captureش

پیام تسلیت رئیس پارک علم و فناوری یزد در پی شهادت آیت الله رئیسی و گروه همراه

اعتبار سنجی مجوز

ورود سامانه

کاریابی آنلاین

ورود سامانه

آزاد سازی سپرده ​

ورود سامانه

صورت وضعیت ​

ورود سامانه

رهگیری صورت وضعیت

ورود سامانه

مکاتبه با پارک

ورود سامانه

رهگیری مکاتبات

ورود سامانه

پایگاه خبری

رویدادهای آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: شنبه 25 می 2024 - 02:01

اتمام: شنبه 25 می 2024 - 02:01

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: شنبه 25 می 2024 - 02:01

اتمام: شنبه 25 می 2024 - 02:01

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: شنبه 25 می 2024 - 02:01

اتمام: شنبه 25 می 2024 - 02:01

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: شنبه 25 می 2024 - 02:01

اتمام: شنبه 25 می 2024 - 02:01

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: شنبه 25 می 2024 - 02:01

اتمام: شنبه 25 می 2024 - 02:01

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

پارک علم و فناوری یزد

پردیس های فناوری استان یزد

ارتباط مستقیم با مراکز

پارک علم و فناوری یزد دارای پردیس های فناوری در سطح استان یزد و در شهرستان های ابرکوه ، میبد و اردکان است.

در این مراکز شرکت های دانش بنیان و استارت آپ مستقر و از خدمات عمومی و تخصصی پارک علم و فناوری طبق شیوه نامه بهره مند می شوند.

ارائه ی تسهیلات کم بهره ، دفتر استیجاری و همچنین مشاوره و منتور از خدمات ارائه شده به واحدهای مستقر است.

0
شرکت های کل
0
تعداد پردیس ها
0
تعداد مراکز اقماری