Screenshot_20240415_101301_com.google.android.googlequicksearchbox_edit_28964769183600

بازدید معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری یزد از مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علم و هنر یزد

پایگاه خبری

رویدادهای آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

اتمام: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

اتمام: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

اتمام: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

اتمام: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

اتمام: سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۴:۰۶

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

پارک علم و فناوری یزد

پردیس های فناوری استان یزد

ارتباط مستقیم با مراکز

پارک علم و فناوری یزد دارای پردیس های فناوری در سطح استان یزد و در شهرستان های ابرکوه ، میبد و اردکان است.

در این مراکز شرکت های دانش بنیان و استارت آپ مستقر و از خدمات عمومی و تخصصی پارک علم و فناوری طبق شیوه نامه بهره مند می شوند.

ارائه ی تسهیلات کم بهره ، دفتر استیجاری و همچنین مشاوره و منتور از خدمات ارائه شده به واحدهای مستقر است.

0
شرکت های کل
0
تعداد پردیس ها
0
تعداد مراکز اقماری
نهاد های پشتیبان
t
s
m
m