IMG_20240613_113219_626

حضور شرکتهای پارک علم و فناوری یزد در نشست رویش با حضور مدیرعامل سایت و اپلیکیشن دیوار

اعتبار سنجی مجوز

ورود سامانه

کاریابی آنلاین

ورود سامانه

آزاد سازی سپرده ​

ورود سامانه

صورت وضعیت ​

ورود سامانه

رهگیری صورت وضعیت

ورود سامانه

مکاتبه با پارک

ورود سامانه

رهگیری مکاتبات

ورود سامانه

پایگاه خبری

رویدادهای آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

اتمام: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

اتمام: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

اتمام: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

اتمام: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

برگزاری کارگاه های آموزشی

شروع: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

اتمام: پنج‌شنبه 13 ژوئن 2024 - 23:31

” آشنایی با مفاهیم فناوری و نوآوری ” و ” آشنایی با قوانین و مقررات پارک علم و فناوری، صندوق های حمایتی و شتابدهنده ها

نام مدرس

پارک علم و فناوری یزد

پردیس های فناوری استان یزد

ارتباط مستقیم با مراکز

پارک علم و فناوری یزد دارای پردیس های فناوری در سطح استان یزد و در شهرستان های ابرکوه ، میبد و اردکان است.

در این مراکز شرکت های دانش بنیان و استارت آپ مستقر و از خدمات عمومی و تخصصی پارک علم و فناوری طبق شیوه نامه بهره مند می شوند.

ارائه ی تسهیلات کم بهره ، دفتر استیجاری و همچنین مشاوره و منتور از خدمات ارائه شده به واحدهای مستقر است.

کل شرکت ها: 518
محصولات شرکت ها : 1781