قابل توجه سرمایه گذاران، صنعتگران و شرکت های فناور و دانش بنیان: برگزاری اولین “جشنواره سرمایه گذاری و راهکار تأمین مالی یزد- جسور”

رویداد جسور: ویژه تامین مالی طرح های فناور، دانش بنیان و خلاق زمان: 23 تا 25 بهمن ماه مکان: کا...

ادامه مطلب