استاندار یزد: کارخانه نوآوری درخشان یزد یک پروژه ارزشمند برای استان است
۲ روز پیش

استاندار یزد: کارخانه نوآوری درخشان یزد یک پروژه ارزشمند برای استان است

استاندار یزد: کارخانه نوآوری درخشان یزد یک پروژه ارزشمند برای استان است
داوری طرح های ارسالی به فراخوان دوم گرنت جوانه
۷ روز پیش

داوری طرح های ارسالی به فراخوان دوم گرنت جوانه

داوری طرح های ارسالی به فراخوان دوم گرنت جوانه
آغاز مجدد فعالیت های مرکز رشد واحدهای فناور خاتم در دستور کار پارک علم و فناوری یزد
۱ هفته پیش

آغاز مجدد فعالیت های مرکز رشد واحدهای فناور خاتم در دستور کار پارک علم و فناوری یزد

آغاز مجدد فعالیت های مرکز رشد واحدهای فناور خاتم در دستور کار پارک علم و فناوری یزد
اعلام فراخوان پذیرش سرباز امریه در پارک علم و فناوری یزد
۱ هفته پیش

اعلام فراخوان پذیرش سرباز امریه در پارک علم و فناوری یزد

اعلام فراخوان پذیرش سرباز امریه در پارک علم و فناوری یزد
برگزاری رویداد استارتاپ ویکند دانش آموزی در ابرکوه
۱ هفته پیش

برگزاری رویداد استارتاپ ویکند دانش آموزی در ابرکوه

برگزاری رویداد استارتاپ ویکند دانش آموزی در ابرکوه
شتاب دهی هفت ایده و استارتاپ در شتاب دهنده سرآیند افکار نو
۱ هفته پیش

شتاب دهی هفت ایده و استارتاپ در شتاب دهنده سرآیند افکار نو

شتاب دهی هفت ایده و استارتاپ در شتاب دهنده سرآیند افکار نو
مجموعه مس سرچشمه علاقمند توسعه همکاری با پارک علم و فناوری یزد
۱ هفته پیش

مجموعه مس سرچشمه علاقمند توسعه همکاری با پارک علم و فناوری یزد

مجموعه مس سرچشمه علاقمند توسعه همکاری با پارک علم و فناوری یزد
۲ هفته پیش

"کارآموز" ، فیلمی آموزنده برای نوآوران

"کارآموز" ، فیلمی آموزنده برای نوآوران
ایجاد پردیس فناوری زیست محیطی؛ دستور کار مشترک پارک علم و فناوری و اداره کل حفاظت محیط زیست
۲ هفته پیش

ایجاد پردیس فناوری زیست محیطی؛ دستور کار مشترک پارک علم و فناوری و اداره کل حفاظت محیط زیست

ایجاد پردیس فناوری زیست محیطی؛ دستور کار مشترک پارک علم و فناوری و اداره کل حفاظت محیط زیست
تفاهم برای راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان
۲ هفته پیش

تفاهم برای راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان

تفاهم برای راه اندازی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان
نقد و بررسی طرح پهنه فناوری اقبال در شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد
۲ هفته پیش

نقد و بررسی طرح پهنه فناوری اقبال در شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد

نقد و بررسی طرح پهنه فناوری اقبال در شورای مدیران پارک علم و فناوری یزد
پیگیری اجرای طرح های پارک علم و فناوری در نشست با رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی یزد
۳ هفته پیش

پیگیری اجرای طرح های پارک علم و فناوری در نشست با رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی یزد

پیگیری اجرای طرح های پارک علم و فناوری در نشست با رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی یزد