ادامه سلسله دیدارهای چهره به چهره استاندار یزد با شرکت های دانش بنیان
۱ ماه پیش

ادامه سلسله دیدارهای چهره به چهره استاندار یزد با شرکت های دانش بنیان

ادامه سلسله دیدارهای چهره به چهره استاندار یزد با شرکت های دانش بنیان
امضای تفاهم نامه همکاری در اجرای طرح دستیار فناوری با دانشگاه های استان یزد
۱ ماه پیش

امضای تفاهم نامه همکاری در اجرای طرح دستیار فناوری با دانشگاه های استان یزد

امضای تفاهم نامه همکاری در اجرای طرح دستیار فناوری با دانشگاه های استان یزد
شرکت
۱ ماه پیش

شرکت" فناوری پویای لوتوس" موفق به اخذ مجوز دانش بنیان در حوزه زیست فناوری و کشاورزی گردید.

شرکت" فناوری پویای لوتوس" موفق به اخذ مجوز دانش بنیان در حوزه زیست فناوری و کشاورزی گردید.
همکاری پارک علم و فناوری یزد با دانشگاه یزد در عالی ترین سطح ادامه خواهد یافت.
۱ ماه پیش

همکاری پارک علم و فناوری یزد با دانشگاه یزد در عالی ترین سطح ادامه خواهد یافت.

همکاری پارک علم و فناوری یزد با دانشگاه یزد در عالی ترین سطح ادامه خواهد یافت.
با حضور و حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد رویداد معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش ندوشن
۱ ماه پیش

با حضور و حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد رویداد معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش ندوشن

با حضور و حمایت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد رویداد معرفی فرصت های سرمایه گذاری در بخش ندوشن
برگزاری سمینار قوانین اساسی بازاریابی مدرن در ابرکوه
۱ ماه پیش

برگزاری سمینار قوانین اساسی بازاریابی مدرن در ابرکوه

برگزاری سمینار قوانین اساسی بازاریابی مدرن در ابرکوه
دکتر طالبی مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف از راه اندازی پردیس فناوری معدن در یزد خبر داد.
۲ ماه پیش

دکتر طالبی مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف از راه اندازی پردیس فناوری معدن در یزد خبر داد.

دکتر طالبی مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف از راه اندازی پردیس فناوری معدن در یزد خبر داد.
بازدید مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری یزد
۲ ماه پیش

بازدید مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری یزد

بازدید مدیر دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت عتف از پارک علم و فناوری یزد
با امضای تفاهم نامه همکاری، فعالیت‌های مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه اردکان توسعه خواهد یافت.
۲ ماه پیش

با امضای تفاهم نامه همکاری، فعالیت‌های مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه اردکان توسعه خواهد یافت.

با امضای تفاهم نامه همکاری، فعالیت‌های مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه اردکان توسعه خواهد یافت.
اولین جشنواره دانش آموزشی تابستانی بنیاد خرد ابرکوه
۲ ماه پیش

اولین جشنواره دانش آموزشی تابستانی بنیاد خرد ابرکوه

اولین جشنواره دانش آموزشی تابستانی بنیاد خرد ابرکوه
برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی یزد
۲ ماه پیش

برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی یزد

برگزاری آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری کشاورزی یزد
توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان با کمک بخش خصوصی
۲ ماه پیش

توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان با کمک بخش خصوصی

توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان با کمک بخش خصوصی