تعامل پارک علم و فناوری یزد و شرکت مخابرات برای تامین زیرساخت ارتباطی طرح جامع
۱ ماه پیش

تعامل پارک علم و فناوری یزد و شرکت مخابرات برای تامین زیرساخت ارتباطی طرح جامع

تعامل پارک علم و فناوری یزد و شرکت مخابرات برای تامین زیرساخت ارتباطی طرح جامع
بازدید مسئولین پارک علم و فناوری یزد از شتابدهنده سرآیند افکار نو
۱ ماه پیش

بازدید مسئولین پارک علم و فناوری یزد از شتابدهنده سرآیند افکار نو

بازدید مسئولین پارک علم و فناوری یزد از شتابدهنده سرآیند افکار نو
بررسی
۱ ماه پیش

بررسی "کارکرد فناوری در توسعه روستایی" بررسی "کارکرد فناوری در توسعه روستایی" در سومین نشست تخصصی اجزا و عناصر زیست بوم نوآوری استان یزد

بررسی "کارکرد فناوری در توسعه روستایی" بررسی "کارکرد فناوری در توسعه روستایی" در سومین نشست تخصصی اجزا و عناصر زیست بوم نوآوری استان یزد
بازدید مسوولین دادگستری از پارک علم و فناوری یزد و نشست با نخبگان و فناوران استان
۱ ماه پیش

بازدید مسوولین دادگستری از پارک علم و فناوری یزد و نشست با نخبگان و فناوران استان

بازدید مسوولین دادگستری از پارک علم و فناوری یزد و نشست با نخبگان و فناوران استان
برگزاری نخستین جلسه اتاق فکر پروژه
۱ ماه پیش

برگزاری نخستین جلسه اتاق فکر پروژه "دهکده کارآفرینی" در پارک علم و فناوری یزد

برگزاری نخستین جلسه اتاق فکر پروژه "دهکده کارآفرینی" در پارک علم و فناوری یزد
شرکت نانو سنجش یاران محیط، متخصص در تولید مواد آزمایشگاهی و صنعتی
۱ ماه پیش

شرکت نانو سنجش یاران محیط، متخصص در تولید مواد آزمایشگاهی و صنعتی

شرکت نانو سنجش یاران محیط، متخصص در تولید مواد آزمایشگاهی و صنعتی
شرکت یارا پژوهش‌فناور صدرا ، تولید کننده تخصصی کینوا در کشور
۱ ماه پیش

شرکت یارا پژوهش‌فناور صدرا ، تولید کننده تخصصی کینوا در کشور

شرکت یارا پژوهش‌فناور صدرا ، تولید کننده تخصصی کینوا در کشور
افتتاح آزمایشگاه تشخیص و ردیابی آفات و بیماریهای گیاهی در ابرکوه یزد
۱ ماه پیش

افتتاح آزمایشگاه تشخیص و ردیابی آفات و بیماریهای گیاهی در ابرکوه یزد

افتتاح آزمایشگاه تشخیص و ردیابی آفات و بیماریهای گیاهی در ابرکوه یزد
ارائه خدمات نوین آموزشی به دانش آموزان در سرزمین رویای فناوری
۱ ماه پیش

ارائه خدمات نوین آموزشی به دانش آموزان در سرزمین رویای فناوری

ارائه خدمات نوین آموزشی به دانش آموزان در سرزمین رویای فناوری
اجرای طرح های توسعه فناوری و نوآوری(دهکده کارآفرینی) در روستاهای هدف از سوی پارک علم و فناوری یزد
۱ ماه پیش

اجرای طرح های توسعه فناوری و نوآوری(دهکده کارآفرینی) در روستاهای هدف از سوی پارک علم و فناوری یزد

اجرای طرح های توسعه فناوری و نوآوری(دهکده کارآفرینی) در روستاهای هدف از سوی پارک علم و فناوری یزد
تجاری سازی و عرضه محصول، راه حل برون رفت شرکت های علوم انسانی و هنر از رشد خطی
۲ ماه پیش

تجاری سازی و عرضه محصول، راه حل برون رفت شرکت های علوم انسانی و هنر از رشد خطی

تجاری سازی و عرضه محصول، راه حل برون رفت شرکت های علوم انسانی و هنر از رشد خطی
حضور استاندار یزد در پارک علم و فناوری یزد و برنامه زنده تلویزیونی
۲ ماه پیش

حضور استاندار یزد در پارک علم و فناوری یزد و برنامه زنده تلویزیونی

حضور استاندار یزد در پارک علم و فناوری یزد و برنامه زنده تلویزیونی