رویداد ها

دکتر پالیزدار: صنایع بزرگ باید حامی و پشتیبان شرکت‌های دانش‌بنیان باشند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، دکتر یحیی پالیزدار مدیر عامل شرکت پشتیبانی و توسعه فناوری و نوآوری فولاد مبارکه، به عنوان سخنران کلیدی سومین همایش انجمن علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری ایران با تاکید بر اینکه اگر خواهان رشد نظام نوآوری در کشور هستیم باید صنایع بزرگ به این نتیجه برسند که با سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان می توانند خلق ثروت داشته باشند، اظهار داشت: شرکت های بزرگ استانی در این زمینه اولویت دارند و باید آنها را مجاب به مشارکت کرد که با توجه به اینکه بسیاری از صنایع بزرگ به صورت نیمه دولتی اجرا می شوند باید دولت این جهت دهی را به شرکت های بزرگ منتقل کند.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد؛ دکتر پالیزدار گفت: تنوع بخشی از ظرفیت نخبگان، تنوع بخشی در پراکندگی جغرافیایی، توسعه زیست بوم نوآوری بر اساس مزیت های منطقه جغرافیایی، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق تامین بازار و جهت دهی به امکانات زیست بوم نوآوری کشور در راستای خلق ثروت از مزایای ورود صنایع بزرگ و ایجاد زیست بوم نوآوری شرکتی است که باید با جدیت دنبال شود.
دکتر پالیزدار یکی از چالش های اجرای این طرح را فضای ذهنی مدیران ارشد ذکر و خاطرنشان کرد: آماده نبودن زیست بوم جهت جذب سرمایه در صنایع سخت و مسایل اجرایی از دیگر چالش های این موضوع است.