اخبار

بازدید دانش آموزان مستعد و برتر مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی از پارک علم و فناوری یزد

دانش آموزان مستعد و برتر مرحله استانی جشنواره نوجوان خوارزمی در روز سه شنبه مورخ 21/ 06 / 1402 از پارک علم و فناوری یزد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در ابتدای این بازدید دکتر لیلی آقایی، مدیر خدمات فنی- تخصصی پارک علم و فناوری یزد، ضمن خیر مقدم، به بیان معرفی اجزاء اکوسیستم فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری یزد پرداخت و خطاب به دانش‌آموزان شرکت‌کننده د راین رویداد گفت: آینده از آن شماست و پارک علم و فناوری یزد و مرکز نوآوری از شما در مسیر تبدیل شدن به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور حمایت می‌کند.

در پایان این برنامه، دانش‌آموزان حاضر در این رویداد، از بخش های مختلف پارک از جمله شرکت ها و مرکز نوآوری بازدید کردند و  در جریان فعالیت‌های بخش های مختلف پارک قرار گرفتند.