15 مهر ماه
یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

از تمام پژوهشگران حوزه علوم انسانی و اسلامی دعوت می شود آثار پژوهشی خود را (شامل گزارش نهایی پژوهش، کتاب پژوهشی ، رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد) که در سه سال گذ…
25 الی 28 شهریور ماه
ایده پردازی تا نوآوری

ایده پردازی تا نوآوری

کارگاه تمرین عملی تدوین الگوی کسب و کار سرفصل های کارگاه: تدوین مدل کسب و کار، ارائه الگوهای موفق؛ مصطفی کریمیان اقبال برندسازی، تحلیل رقبا، استراتژی فروش؛ محمد…
1397/09/01 الی 1398/03/31
هفتمین دوره ارزیابی شرکت های پسارشد

هفتمین دوره ارزیابی شرکت های پسارشد