رشد 140 درصدی ارائه خدمات صادراتی به شرکت‌های دانش بنیان در راستای توسعه بازار بین‌الملل

طبق گزارش رصدخانه صادرات دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان امسال 140 درصد بیشتر از سال گذشته از خدمات توسعه صادرات مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بهره‌مند شده‌اند.

ادامه مطلب

رشد 140 درصدی ارائه خدمات صادراتی به شرکت‌های دانش بنیان در راستای توسعه بازار بین‌الملل

طبق گزارش رصدخانه صادرات دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان امسال 140 درصد بیشتر از سال گذشته از خدمات توسعه صادرات مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بهره‌مند شده‌اند.

ادامه مطلب

رشد 140 درصدی ارائه خدمات صادراتی به شرکت‌های دانش بنیان در راستای توسعه بازار بین‌الملل

طبق گزارش رصدخانه صادرات دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان امسال 140 درصد بیشتر از سال گذشته از خدمات توسعه صادرات مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری بهره‌مند شده‌اند.

ادامه مطلب