معرفی پردیس علوم انسانی و هنر

سابقه تاسیس پردیس علوم انسانی و هنر به سال 1387 بر می گردد. در این سال «مرکز رشد مدیریت و اقتصاد» و مدت پس از آن، «مرکز رشد علوم انسانی و هنر» راه اندازی شد. در سال 1389 با ادغام این دو مرکز، «مرکز رشد علوم انسانی و هنر» شکل گرفت و در سال 1395 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. در حال حاضر این مرکز با نام «پردیس علوم انسانی و هنر» شناخته می شود.

 

شرکت های فعال
0
رشد
0
پیش رشد
0
پسا رشد
زمینه های فعالیت
اهداف پردیس علوم انسانی و هنر

شرکت ها 

 

محصولات تولید شده

پارک علم و فناوری