معرفی نوآوری دانشگاه اردکان

مرکز نوآوری دانشگاه اردکان با مجوزدفتر برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۰ و با همکاری پارک علم و فناوری یزد ضمن استقرار در ساختمان شماره ۲ دانشگاه (دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سابق) کار پذیرش و استقرار واحدهای رشد و فناور شهرستان اردکان را شروع کرد. این مرکز هم اکنون باعنوان مرکز رشد واحدهای فناورفعال میباشد.مخاطبان اصلی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان، شامل شرکت هایی که توسط اعضای هیئت علمی و یا دانشجویان دانشگاه های استان تأسیس می شوند، می باشد.  همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، دانشجویان و فارغ التحصیلان، مدیران شناخته شده صنایع و صاحبان ایده نیز از مخاطبان مرکز رشد می باشند.

 

شرکت های فعال
0
رشد
0
پیش رشد
0
پسا رشد
زمینه های فعالیت
اهداف نوآوری دانشگاه اردکان

شرکت ها 

 

محصولات تولید شده

پارک علم و فناوری