گزارش تصویری

بازدید دانش آموزان دبیرستان نیک پور از پارک علم و فناوری یزد

 

دانش آموزان دبیرستان نیک پور، در بازدیدی که روز یکشنبه مورخ 20 اسفند ماه از پارک علم و فناوری یزد داشتند، با کارکردها و حمایت‌های پارک، مرکز‌ نوآوری، فضای کار اشتراکی و پارک علمی کودکان و نوجوانان آشنا شدند.

در این بازدید مسعود نیک سیرت، مدیر بازاریابی پارک علم و فناوری حول محور موضوعاتی همچون اهمیت انتخاب‌ در ساخت آینده و تاثیر آن در تغییر سرنوشت افراد، دقت نظر و تفکر برای برگزیدن بهترین مسیر شغلی و… برای دانش آموزان سخنرانی کرد.