مکانی برای معرفی محصولات شما

ویترین محصولات پارک علم و فناوری یزد

0

رویداد های رونمایی

249

محصولات صادراتی

1050

محصولات

276

شرکت

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

سخت افزارهای برق و الکترونیک

محصولات ثبت شده در حوزه برق و الکترونیک

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

دارو و فرآورده های پیشرفته

محصولات ثبت شده در حوزه تشخیص و درمان

فناوری اطلاعات

محصولات ثبت شده در فناوری اطلاعات

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

شرکت نمونه

پارک علم و فناوری یزد

مکانی برای پرورش ایده‌های کوچک و بزرگ شما

تجهیزات پزشکی

محصولات ثبت شده در تجهیزات پزشکی

تجهیزات و ملزومات پزشکی

همکاران ما