هدف از تاسیس مراکز رشد کمک به رشد و توسعه شرکت های کوچک فناور و کاهش ریسک دوره راه­ اندازی این شرکت‌ها از طریق ایجاد زیرساخت های لازم و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا می­‌باشد. مراکز رشد فناوری درکنار حمایت های مالی با ارائه مشاوره­‌ها و آموزش های لازم در زمینه­ های راه اندازی کسب وکار و مدیریت، مالی و حسابداری، حقوقی ، قوانین کار و بیمه، بازاریابی و… به شرکت‌های تحت پوشش خود آنان را در کسب موفقیت یاری می­‌رسانند. علاوه برآن استقرار مؤسسات نوپا در کنار سایر مؤسسات فناور و بهره گیری از فضای هم‌افزایی ایجاد شده نقش مؤثری در رشد و ارتقای این گونه مؤسسات دارد. نظر به لزوم تمرکز فعالیت مؤسسات مستقر در مراکز رشد برروی یک زمینه خاص فناوری، لازم است مؤسسات متقاضی پذیرش، طرحی را تحت عنوان ایده محوری ارائه نمایند که عمده فعالیت خود را در دوره حضور در مراکز رشد حول اجرای این طرح متمرکز نمایند. طرح مذکور ضمن دارا بودن ویژگی‌های فناوری و نو بودن باید دارای توجیه اقتصادی کافی باشد بطوری که پس از اجرا منجر به ایجاد محصول یا خدمت فناوری قابل ارائه به بازار گردد.