قابل توجه سرمایه گذاران، صنعتگران و شرکت های فناور و دانش بنیان: برگزاری اولین "جشنواره سرمایه گذاری و راهکار تأمین مالی یزد- جسور"

رویداد جسور: ویژه تامین مالی طرح های فناور، دانش بنیان و خلاق

زمان: 23 تا 25 بهمن ماه

مکان: کارخانه نوآوری درخشان یزد با حضور نمایندگان صندوق های سرمایه گذاری و تامین مالی، بانک ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی “کشوری و استانی”

با امکان پذیرش طرح، اخذ کانتر و رونمایی از محصولات و دستاوردها و امکان حضور در میزهای مذاکره سرمایه گذاری

کسب اطلاعات بیشتر و اخذ کانتر: 37269816(035) داخلی 30