پارک علم و فناوری یزد

پارک علم و فناوری یزد

 • یزد خیابان مطهری، پارک علم و فناوری یزد( مرکز فناوری اقبال )
 • 035-37260118 / 035-37260119 / 035-37260120
 • 035-37256128
 • info@ystp.ac.ir
 • http://ystp.ac.ir
پردیس علوم انسانی و هنر

پردیس علوم انسانی و هنر

 • بلوار پاکنژاد، خیابان پرورش، پردیس علوم انسانی و هنر(فناوری های نرم)
 • 035-37258151
 • 035-37258084
 • http://st.ystp.ac.ir/
پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

 • ساختمان شماره یک: یزد، بلوار دانشجو، مجتمع ادارات، پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی
 • 035-38248704
 • 035-38245863
 • http://bt.ystp.ac.ir
پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

پردیس زیست فناوری و سیستم های پیشرفته صنعتی

 • ساختمان شماره ۲ : یزد بلوار شهید صدوقی، قبل از تالار هنر روبروی موسسه مالی و اعتباری بسیجیان، مجتمع پژوهش و فناوری امام حسن مجتبی (ع)
 • 035-37283544
 • 035-38245863
 • http://bt.ssu.ac.ir
پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

 • یزد خیابان مطهری پارک علم و فناوری یزد( مرکز فناوری اقبال)، پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • 035-37258082
 • http://ict.ystp.ac.ir

فرم تماس