معرفی پردیس زیست فناوری

مرکز رشد زیست فناوری پارک علم و فناوری یزد در 17/12/1381 تاسیس شد و در تاریخ 8/9/1385 با تصویب شورای عالی علوم- تحقیقات مصوبه قطعی خود را اخذ نمود. این مرکز در اصل با مشارکت پارک علم و فناوری یزد به‌عنوان سازمان موسس و دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به‌عنوان سازمان همکار ایجاد گردید.در حال حاضر با توجه به عمر 17 ساله پردیس تعداد 86 شرکت در این پردیس حضور دارند که از این تعداد 42 شرکت در مرحله پسارشد، 32 شرکت در مرحله رشد و 12 شرکت در مرحله پیش‌رشد می‌باشند که در حدود 832 نفر در این شرکت‌ها مشغول به فعالیت هستند. با توجه به اطلاعات درج شده در سامانه سدف، فروش رسمی شرکت‌های پردیس از طریق اظهارنامه مالیاتی سال 1400 مبلغ 3730 میلیارد ریال می‌باشد.

 

شرکت های فعال
0
رشد
0
پیش رشد
0
پسا رشد
زمینه های فعالیت
اهداف پردیس زیست فناوری

شرکت ها 

 

محصولات تولید شده

پارک علم و فناوری