رویداد ها, رویدادهای آموزشی

نشست انتقال تجربیات کارآفرین موفق کشوری در مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد

 

در ادامه سلسله نشست های مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد؛

نشست انتقال تجربیات کارآفرین موفق کشوری دکتر علی کریمی زارچی برگزار می گردد.

– زمان برگزاری: 8 اسفند ماه 1402

– ساعت برگزاری: 17 الی 19

– شرکت در این نشست رایگان می باشد.

– ثبت‌نام:

B2n.ir/z83616

– اطلاعات بیشتر :

 37260107
09229718337