معرفی پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

معرفی پردیس فناوری میبد

زمینه فعالیت­های اولویت دار در پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

با توجه به تغییرات سریع در حوزه فناوری اطلاعات در جهان هم‌ اکنون زمینه‌های زیر به عنوان زمینه‌ های دارای اولویت جهت پذیرش و حمایت در پردیس فاوا در نظر گرفته شده ‌است:

1

پسا رشد

8

دوره رشد

6

دوره پیش رشد

21

شرکت های مستقر

6

درحال پذیرش

درباره پردیس

مدیریت مرکز پس از اخذ مجوز از وزارت علوم با عنوان مرکز رشد دانشگاه میبد به آقای دکتر محسن مظفری شمسی محول شد و نیز ساختمان دانشگاه علمی کاربردی سابق که در مجاورت دانشگاه میبد قرار دارد به عنوان ساختمان جدید مرکز در نظر گرفته شده است. همچنین از سال ۹۳ تا کنون کارشناس مسوول مرکز آقای محمد دهقانی فیروزآبادی هستند.

خدمات و حمایت­ های پردیس فناوری دانشگاه میبد

مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری دانشگاه میبد به شماره موافقت اصولی 22/165 در مورخ 99/4/4 که از سوی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ابلاغ گردید.

راه های ارتباطی با مدیر پردیس:

آقای محمد دهقانی فیروزآبادی