معرفی مرکز رشد دانشگاه میبد

مدیریت مرکز پس از اخذ مجوز از وزارت علوم با عنوان مرکز رشد دانشگاه میبد به آقای دکتر محسن مظفری شمسی محول شد و نیز ساختمان دانشگاه علمی کاربردی سابق که در مجاورت دانشگاه میبد قرار دارد به عنوان ساختمان جدید مرکز در نظر گرفته شده است. همچنین از سال ۹۳ تا کنون کارشناس مسوول مرکز آقای محمد دهقانی فیروزآبادی هستند. مجوز فعالیت مرکز رشد فناوری دانشگاه میبد به شماره موافقت اصولی 22/165 در مورخ 99/4/4 که از سوی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری ابلاغ گردید.

 

شرکت های فعال
0
رشد
0
پیش رشد
0
پسا رشد
زمینه های فعالیت
اهداف مرکز رشد دانشگاه میبد

شرکت ها 

 

محصولات تولید شده

پارک علم و فناوری