اخبار و رویداد ها

معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: بیش از 102 هزار نفر در شرکت های نوآور و دانش بنیان اشتغال دارند.

دکتر سجاد محمدعلی نژاد، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آیین افتتاحیه سومین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران با بیان اینکه در کشور نزدیک به ۱۰ هزار واحد فناور داریم و ۱۰۲ هزار و۳۰۰ شغل در این تعداد واحد انجام شده است و گردش مالی این شرکت ها سالیانه ۳۲ همت است خاطرنشان کرد: در سال های اخیر زحماتی فراوانی انجام شده است تا شاهد همگرایی در تمام زیست بوم نواوری باشیم که با توجه به اینکه یک پدیده جدید محسوب می شود زحمات بسیاری را می طلبید.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد؛ دکتر محمدعلی‌نژاد گفت: دولت معتقد است حوزه فناوری و نوآوری را تا جایی که می تواند پشتیبانی کند و در این زمینه پارک های علم و فناوری را به عنوان پدر واحدهای فناور و نوآوری می داند و به همین دلیل باید جنبه های مختلف برای تجاری سازی محصولات و خدمات اجتماعی مختلف را در این پارک ها دنبال کنیم.
وی با بیان اینکه متولی اصلی فکر در خلق نوآوری، پارک های علم و فناوری هستند تصریح کرد: در این حوزه چند دغدغه وجود دارد و برای آن برنامه داریم که یکی از آن پشتیبانی از شرکت های نوآوری و تجاری سازی محصولات آنها است که در این زمینه با وزارت صمت تفاهم کردیم که ۸ خوشه تخصصی را شکل بدهیم و یکی از پارک های علم و فناوری به عنوان محور قرار می گیرد تا بتوانیم این موضوع را محقق کنیم.
وی محور دوم را رفع نیاز های کشور در زمینه محصولات وارداتی دانست و اظهار داشت: در این زمینه نیازهای صنایع و شرکت های دولتی که باید برای نیازآن ها ارز اختصاص یابد، براساس سامانه ای که مشخص شده بررسی می شود که آیا این نیاز در داخل کشور تولید می شود یا خیر و پس از آن تصمیم گیری می شود و محصولاتی که در این سامانه بارگذاری می شود دیگر به هیچ عنوان واردات آن انجام نمی شود.
دکتر محمد علی نژاد بحث نواحی نوآوری را یکی دیگر از دغدغه های جدی خود در حوزه نوآوری دانست و تصریح کرد: در این زمینه دچار چالش هایی با وزارت راه و شهرسازی هستیم که متاسفانه تاکنون یک تعریف مشخص از لحاظ شهرسازی در زمینه پهنه نوآوری نداریم که به زودی در این زمینه بسته جدیدی آماده و ارائه خواهیم کرد تا ناحیه های نوآوری بر اساس تعاملات و ظرفیت هایی که شکل می گیرد میتواند ظرفیت های جدیدی را ایجاد کند.
وی افزود: البته ایجاد پهنه های نوآوری در تمام مکان ها شرایط ایجاد را ندارد که با احتساب این موضوع و در نظر گرفتن این محدودیت در صورت شکل گیری یک زنجیره بین شرکت ها در ناحیه های نوآوری می توان امیدوار بود دغدغه های بسیاری از شرکت ها برطرف شود.
دکتر محمد علی نژاد در پایان با دردناک دانستن جنایات رژیم صهیونیستی گفت: برای تمام دغدغه مندان علم و نوآوری دردناک است که رژیمی بدون هیچ واهمه ای کودکان را بکشد و متاسفانه تعدادی از افراد با افتخار از این حوادث نام می برند که امیدواریم هرچه سریعتر شاهد صلح در تمام مناطق باشیم.