رایورزی (Mentoring)، فرایند ایجاد رابطه اعتمادمحور‌ میان دو نفر است که در آن، یکی از طرفین دارای تجربه، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که می‌تواند به تدریج و در طی زمان به طرف دوم منتقل کند. رایورزی یک چند ضلعی از حوزه مالی، بازار، برنامه ریزی، منابع انسانی، حقوقی، تجاری‎سازی، کسب و کار و... می‎باشد. فراهم آوردن بستری جهت ارائه خدمت منتورینگ به شركت‎هاي نوپا و پیش رشد عضو پارک علم و فناوری یزد اقدامی جهت تسهیل در راه‎اندازي و مديريت بهینه و هدفمند کسب و کارشان و همراهی با آنان در مسیر رشد شرکت، از جمله خدمات اصلی پارک می‎باشد. شماره مرکز هم 37260105 مرکز مشاوره پارک علم و فناوری یزد با کمک مشاورین متبحر و باتجربه به ارائه خدمات مشاوره‎ عمومی کسب و کار در زمینه‎ های نحوه اخذ مجوز دانش بنیان، مالکیت فکری، بازاریابی، منابع انسانی، حقوقی، مالی و مالیاتی، دانش بنیان، مالکیت فکری، برندسازی، استانداردسازی، تأمین مالی ، بیمه و تامین اجتماعی و ... می پردازد

فعالیت های مرکز مشاوره و منتورینگ :

راه های ارتباطی با مدیر مرکز :

خانم دکتر لیلی اقایی