معرفی فنی و حرفه ای یزد

منطقه ویژه علم و فناوری یزد با چشم انداز؛ تحقق اقتصاد دانش بنیان، ایجاد اشتغال پایدار، حفظ و نگهداری سرمایه های انسانی و ایجاد شرایط هم افزایی با هدف ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری، حمایت از حوزه های فناوری، شبکه سازی و راه اندازی پروژه های زیر ساختی تاسیس شده است. 

 

شرکت های فعال
0
رشد
0
پیش رشد
0
پسا رشد
زمینه های فعالیت
اهداف فنی و حرفه ای یزد

شرکت ها 

 

محصولات تولید شده

پارک علم و فناوری