معرفی پردیس فناوری اطلاعات و ارتباطات

معرفی سالن های کنفرانس

فعالیت های کارخانه نوآوری درخشان:

زیست بوم نوآوری و کارآفرینی یزد، زیر یک سقف

اجماع عناصر زیست بوم استارتاپی در یک مکان، مفهوم جدیدی تحت عنوان کارخانه‌های نوآوری یا کمپ استارتاپی را ایجاد می‌کند که محل تجمع شرکت‌های نوپا بوده و خدمات مورد نیاز آن‌ها به صورت متمرکز در کنار یکدیگر را فراهم می‌کند. کارخانه نوآوری درخشان از پروژه های زیر ساختی منطقه ویژه علم و فناوری یزد می باشد که با همین رویکرد فعالیت خود را آغاز نموده است.

سالن های کنفرانس

منطقه ویژه علم و فناوری یزد با چشم انداز؛ تحقق اقتصاد دانش بنیان، ایجاد اشتغال پایدار، حفظ و نگهداری سرمایه های انسانی و ایجاد شرایط هم افزایی با هدف ایجاد و توسعه اکوسیستم فناوری و نوآوری، حمایت از حوزه های فناوری، شبکه سازی و راه اندازی پروژه های زیر ساختی تاسیس شده است.

راه های ارتباطی با مسئول سالن:

آقای