فضای کار اشتراکی (CO-work)

فضای کار اشتراکی (CO-work) محلی است برای کسانی که به صورت آزادکار (freelancer) و یا به صورت یک تیم نو پا (start up) می خواهند فعالیت داشته باشند. برای ثبت نام و استفاده از این فضا باید فرم ثبت نام را تکمیل نمایید و مدارک شناسایی لازم را تحویل دهید در نهایت بعد از بررسی فرم و مدارک و پرداخت هزینه مربوطه می توانید از این فضا استفاده کنید. میز های فضای کار اشتراکی به دو صورت میز ثابت و منعطف قابل رزرو است که میز های ثابت به صورت کامل به شخص تحویل داده می شود و شخص دیگری از آن استفاده نمی کند اما میز های منعطف به چندین نفر داده می شود.


این فضا عموما به افراد دانشجو و فارغ التحصیل های دانشگاهی و افرادی که به نوعی در حوزه فناوری فعالیت دارند تخصیص داده می شود.

هر فرد بعد از طی شدن مراحل ثبت نام ماهیانه حجم مشخصی اینترنت خواهد داشت. اتاق استراحت از دیگر امکانات فضای کار اشتراکی است.اتاق جلسات با ظرفیت ده نفر از دیگر امکانات فضای کار اشتراکی است که می توانید با هماهنگی با مسئول مربوطه جهت رزرو آن اقدام کنید.

مهم ترین مزیت فضای کار اشتراکی هم افزایی بین افراد مستقر در این مجموعه و قوی تر شدن ارتباطات اعضای آن است به طوری که افراد می توانند با فعالیت های یکدیگر آشنا می شوند و بعضا در مواردی کمک های مؤثری به یک دیگر می کنند.

این هم برای فضای کار اشتراکی، جهت استفاده از این فضا و گرفتن فرم ثبتنام، بصورت حضوری به مسئول مربوطه فضای کار اشتراکی مراجعه کنند

راه های ارتباطی با مسئول سالن: