تانا - ثبت ایده

"*" indicates required fields

Max. file size: 128 MB.
سطح آمادگی فناوری عرضه شده( TRL ) ؟*
آیا شما سابقه تلاش جهت حل این نیاز را قبلا داشته اید ؟*
Max. file size: 128 MB.