اخبار, اخبار, دوره های آموزشی, رویدادهای آموزشی

فراخوان ثبت نام بیست و ششمین جشنواره جوان خوارزمی

زمینه‎های علمی مورد پذیرش:
فناوری‌های شیمیایی، مهندسی مکانیک، مهندسی برق و کامپیوتر، هنر، معماری و شهرسازی، مدیریت آب، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، مهندسی عمران، صنایع پیشرفته و مدیریت هوشمند فناوری، مواد، متالورژی و انرژی‌های نو، زیست فناوری و علوم پایه پزشکی، محیط زیست، فناوری‌نانو، مهندسی هوافضا، مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات، مهندسی مکاترونیک، مهندسی مخابرات و هوش مصنوعی و کوانتوم

محورهای پژوهشی:
– طرح‎های بنیادی
– طرح‎های کاربردی
– طرح‎های نوآوری و فناوری
– طرح‎های شاخص در بی‎اثر کردن تحریم‎ها

مهلت ثبت‎نام: پایان مرداد ماه س