معرفی رشد و کشاورزی یزد

مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی استان یزد از تیرماه  1396 و بر اساس تفاهم بین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد و پارک علم و فناوری استان یزد افتتاح و شروع به فعالیت کرد. این مرکز با هدف ایجاد بستر مناسب در حمایت از ایده­های نوآورانه و فناورانه در بخش­های مختلف کشاورزی و تجاری­سازی آنها هم چنین کمک به کارآفرینی و اشتغال تاسیس شده است. امکان همکاری شرکت­ها با محققین و همچنین بهره بری از عرصه­ها، گلخانه­ها و آزمایشگاه­های تحقیقاتی این مرکز را تسهیل میکند.تفاهم نام تبدیل این مرکز به پردیس (دهکده) نوآوری و فناوری کشاورزی استان در شهریور امسال بین پارک علم و فناوری کشاورزی کشور، مرکز تحقیقات کشاورزی، پارک علم و فناوری، استانداری و سازمان جهاد کشاورزی استان یزد امضا شده 

شرکت های فعال
0
رشد
0
پیش رشد
0
پسا رشد
زمینه های فعالیت
اهداف رشد و کشاورزی یزد

شرکت ها 

 

محصولات تولید شده

پارک علم و فناوری