معرفی مرکز رشد فناوری سلامت

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، به استناد رأی صادره در دویست و هفتادمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مورخ 29/02/1398 تأسیس شد. در حال حاضر 30 شرکت فناور و دانش بنیان در مرحله پیش رشد و رشد در این مرکز مستقر و بر اساس تفاهم نامه با پارک علم و فناوری یزد از حمایت های مادی و معنوی پارک بهره مند می باشند.

 

شرکت های فعال
0
رشد
0
پیش رشد
0
پسا رشد
زمینه های فعالیت
اهداف مرکز رشد فناوری سلامت

شرکت ها 

 

محصولات تولید شده

پارک علم و فناوری