اخبار

دستیار معاون علمی در ساماندهی و توسعه زیرساخت های فناوری : ایجاد هلدینگ های فناوری جزو اهداف اصلی دولت است

دکتر محمدجواد صدری مهر، دستیار معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری در ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های فناوری و نوآوری، در سومین همایش انجمن های علمی پارک های فناوری و سازمان های نوآوری با بیان اینکه نحوه توسعه زیست بوم نوآوری بسیار سریع و قابل توجه است، اظهار داشت: با توجه به شرایط رشد در وضعیت فعلی احداث ساختمان و احداث زیرساخت های جدید، حال اکوسیستم خوب نمی شود و امروز برای ایجاد یک اتفاق باید تاثیر معنادار در اقتصاد کشور بگذاریم و تا این اتفاق به وقوع نپیوندد نمی توانیم مدعی باشیم در مسیر درستی ایستاده ایم.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، دکتر صدری‌مهر گفت: در عرصه مدیران و هدایت گران اکوسیستم و ورود نیروی با کیفیت تر و توانمند سازی در شرایط فعلی موضوعات اولویت دار است که به صورت ویژه باید از آن ها حمایت شود.

وی با بیان اینکه انتقال تجربیات نسل های قبل باید به نسل فعلی منتقل شود خاطرنشان کرد: یکی دیگر از نیازهای زیست بوم ایجاد یک زنجیره ارزش است و اگر بتوانیم به سمت ایجاد هلدینگ های بزرگ فناوری برویم قطعا خواهیم توانست در بحث اقتصاد کشور نیز تاثیر گذار باشیم.
دکتر صدری مهر یکی از آسیب های اکوسیستم را موازی کاری دانست و اظهار داشت: برای حل این مشکل برش استانی در حال انجام است و در این زمینه اختیارات به استان ها منتقل و اولین استان نیز در سطح کشور، استان یزد بوده است که تنها ما برخی شاخص ها را مشخص کرده ایم اما نحوه و مسئولیت مستقیم آن با استانداری است.