زمینه فعالیت شرکت ها در پردیس علوم انسانی و هنر به شرح زیر است:

حمایت های زیرساختی پردیس شامل فراهم نمودن دفتر کار، کارگاه، فب لب، اتاق جلسات و گفتگو، فضاهای آموزشی و … می باشد. حمایت های آموزشی و مشاوره ای پردیس شامل ارائه خدمات پذیرش و ارزیابی شرکت ها، مجوز فناوری، مشاوره کسب و کار، منتورینگ، دوره های آموزشی و … می باشد.

همچنین پردیس از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یکی از مبادی خلاق معرفی شده است و شرکت های متقاضی خلاق شدن، می توانند برای اخذ مجوز به این پردیس مراجعه نمایند.

سابقه تاسیس پردیس علوم انسانی و هنر به سال 1387 بر می گردد. در این سال «مرکز رشد مدیریت و اقتصاد» و مدت پس از آن، «مرکز رشد علوم انسانی و هنر» راه اندازی شد. در سال 1389 با ادغام این دو مرکز، «مرکز رشد علوم انسانی و هنر» شکل گرفت و در سال 1395 موفق به اخذ موافقت اصولی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردید. در حال حاضر این مرکز با نام «پردیس علوم انسانی و هنر» شناخته می شود.

الگوی رشد شرکت ها در این پردیس شامل دوره پیش رشد (6 تا 9 ماه)، دوره رشد (3 سال) و پسارشد.

همجواری شرکت ها در پردیس و پارک و هم افزایی و انتقال تجربه میان آنها یکی از مهمترین ویژگی های پارک است. اما شرکت­ های فناور مستقر در این پردیس همانند سایر پردیس ها در زمینه زیرساختی، مالی و مشاوره ای از پردیس خدمات دریافت می کنند.

حمایت­ های مالی بصورت بلاعوض و اعتبار بلندمدت در قالب جدول حمایتی (در بسته­ های بازاریابی، تبلیغات و تجاری سازی، مالکیت فکری، توسعه کسب وکار، توسعه محصول و توانمندسازی) در اختیار شرکت ها قرار می گیرد. همچنین شرکتهای مستقر در پردیس می توانند از تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری یا سرمایه گذاری خطرپذیر این صندوق بهره مند شوند. بعلاوه، فعالیت های شرکت در راستای مجوز فناوری شرکت معاف از مالیات خواهد بود.

 

راه های ارتباطی با مدیر پردیس:

آقای تقی فرهنگ نیا