تولید کیت های ژنتیکی مولکولی توسط گروه تولیدی روژه تکنولوژی

تولید کیت های ژنتیکی مولکولی توسط گروه تولیدی روژه تکنولوژی

  • ۲۷ اسفند, ۱۳۹۸

گروه تولیدی روژه تکنولوژی، از شرکت های دانش بنیان یزد همزمان با شیوع ویروس کرونا در کشور کیت های ژنتیکی مولکولی را تولید و توزیع می کند.