صیانت از زمین طرح جامع پارک، وظیفه ی شورای شهر یزد است

حمیدرضا قمی در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد مطرح کرد:

صیانت از زمین طرح جامع پارک، وظیفه ی شورای شهر یزد است

  • ۲۷ آذر, ۱۳۹۸

کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد، یکشنبه 24 آذر ماه 98 برگزار شد.

گزارش تصویری جلسه کمیسیون شهر هوشمند( زمینه های همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری با پارک علم و فناوری یزد )

گزارش تصویری جلسه کمیسیون شهر هوشمند( زمینه های همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری با پارک علم و فناوری یزد )

  • ۲۵ آذر, ۱۳۹۸

جلسه کمیسیون شهر هوشمند( زمینه های همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری با پارک علم و فناوری یزد )، روزیکشنبه 24 آذر 98 در صحن شورای اسلامی شهر یزد برگزار شد.