برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مالی در پارک علم و فناوری یزد

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت مالی در پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۵ بهمن, ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی مدیریت مالی برای مدیران دفاتر نهادهای فناوری پارک، سه شنبه 24 بهمن 96 در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.