ظرفیت های بالای پارک برای معرفی شدن توسط عکاسی
۴ سال پیش

ظرفیت های بالای پارک برای معرفی شدن توسط عکاسی

ظرفیت های بالای پارک برای معرفی شدن توسط عکاسی
گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی”-قسمت اول؛نورپردازی
۴ سال پیش

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی”-قسمت اول؛نورپردازی

گزارش تصویری برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس “زندگی با طعم فناوری ایرانی”-قسمت اول؛نورپردازی
برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس
۴ سال پیش

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی"

برگزاری کارگاه آموزشی عکاسی در حاشیه نمایشگاه عکس "زندگی با طعم فناوری ایرانی"