حضور شرکت های پارک علم و فناوری یزد در کارگاه آموزشی رشد فناوری و تجاری سازی در اروپا

حضور شرکت های پارک علم و فناوری یزد در کارگاه آموزشی رشد فناوری و تجاری سازی در اروپا

  • ۱۸ دی, ۱۳۹۸

شرکت های صفه و سورنا از پارک علم و فناوری یزد در گارگاه آموزشی و نشست تجاری که به همت انجمن علمی پارک های علم و فناوری و مراکز رشد ایران و با هدف بین المللی سازی شرکت های فناور در تهران برگزار شد شرکت نمودند.