توانمندسازی شرکت های پارک علم و فناوری یزد از مسیر عارضه یابی

توانمندسازی شرکت های پارک علم و فناوری یزد از مسیر عارضه یابی

  • ۲۲ فروردین, ۱۴۰۰

لیلی آقایی،کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد، از توانمندسازی شرکت های پارک علم و فناوری یزد از مسیر عارضه یابی خبر داد.

انتصاب کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد

از سوی هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک یزد انجام گرفت:

انتصاب کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد

  • ۲۲ مهر, ۱۳۹۸

طی حکمی از سوی حسین رحیمی، هماهنگ کننده امور پشتیبانی پارک علم و فناوری یزد، لیلی آقائی به عنوان کارشناس خدمات فناوری و عارضه یابی پارک علم و فناوری یزد منصوب شد.