گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از کارخانه یزدباف
۱ سال پیش

گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از کارخانه یزدباف

گزارش تصویری بازدید رییس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از کارخانه یزدباف