گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
۲ سال پیش

گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد

گزارش تصویری بازدید معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از کارخانه نوآوری یزد
ایجاد کارخانه نوآوری در بافت تاریخی شهر یزد
۲ سال پیش

ایجاد کارخانه نوآوری در بافت تاریخی شهر یزد

ایجاد کارخانه نوآوری در بافت تاریخی شهر یزد