تولید کیت های تغلیظ ژنوم ویروس کرونا و تعیین اثربخشی ضدعفونی کننده های تولیدی

توسط شرکت آراپژوهان امین یزد انجام می شود:

تولید کیت های تغلیظ ژنوم ویروس کرونا و تعیین اثربخشی ضدعفونی کننده های تولیدی

  • ۱۹ اسفند, ۱۳۹۸

شرکت آراپژوهان امین یزد، یکی از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد است که در زمینه خدمات تخصصی و تحقیق و توسعه و تولید در زمینه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی فعالیت می کند . با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران، این شرکت نیز فعالیت خود را در این حوزه افزایش داده است. با شراره ستوده، مدیرعامل این شرکت به گفتگو نشستیم: