گزارش تصویری چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97

گزارش تصویری چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97

  • ۱۳ شهریور, ۱۳۹۷

چهارمین جلسه پذیرش پردیس فناوری های نرم در سال 97 روز دوشنبه 12 شهریور ماه در سالن جلسات پردیس فناوری های نرم برگزار شد.