انتشار مقاله اعضای پارک علم و فناوری یزد در مجله بین المللی مدیریت کیفیت و اعتبارInternational Journal of Quality & Reliability Management

انتشار مقاله اعضای پارک علم و فناوری یزد در مجله بین المللی مدیریت کیفیت و اعتبارInternational Journal of Quality & Reliability Management

  • ۹ مرداد, ۱۳۹۷

مقاله مدیریت ضایعات در شرکت سیم و کابل با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سامانه‌ها توسط علی حاجی غلام سریزدی، مشاور طرح و برنامه و محمد قویدل، مدیر روابط بین الملل پارک علم و فناوری یزد در هفتمین شماره مجله بین المللی مدیریت کیفیت و اعتبارInternational Journal of Quality & Reliability Management منتشر شد.