گزارش تصویری پنل چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری خطر پذیر

گزارش تصویری پنل چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری خطر پذیر

  • ۲۴ دی, ۱۳۹۸

پنل چالش ها و فرصت های سرمایه گذاری خطر پذیر، روزسه شنبه 24 دی 98 در سالن جلسات پارک علم و فناوری یزد برگزار شد.