پنل تخصصی صادرات محصولات دانش بنیان

همزمان با روز نخست نمایشگاه فن بازار یزد برگزار شد:

پنل تخصصی صادرات محصولات دانش بنیان

  • ۲۰ آذر, ۱۳۹۸

پنل تخصصی «صادرات محصولان دانش بنیان» روز سه شنبه 19 آذر 98 در محل مجتمع تجاری تفریحی خلیج فارس برگزار شد