لزوم افزایش فعالیت های اجتماعی در زمینه کم آبی

مدیر مرکز توسعه فناوری آب پارک یزد در پنل تخصصی بحران آب، چالش جهانی، ملی و استانی مطرح کرد:

لزوم افزایش فعالیت های اجتماعی در زمینه کم آبی

  • ۲۹ آذر, ۱۳۹۷

در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار استان یزد، پنل تخصصی بحران آب، چالشی جهانی، ملی و استانی، چهارشنبه28 آذر 97، با حضور علی اکبر قیومی، مدیر مرکز توسعه فناوری آب پارک علم و فناوری یزد، علی اصغر سمسار یزدی، مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور تمدن کاریزی، مستقر در پارک علم و فناوری یزد و جمعی دیگر از کارشناسان، در هفت بخش برگزار شد.