توسعه گردشگری؛ تنها راه حل رکود و اشتغال در کشور

معاون سابق گردشگری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مطرح کرد:

توسعه گردشگری؛ تنها راه حل رکود و اشتغال در کشور

  • ۱۴ آبان, ۱۳۹۶

مرتضی رحمانی موحد با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی حلقه های اداری استان بر مبنای گردشگری، توسعه گردشگری را تنها راه حل رکود و اشتغال در کشور تا 10 ساله آینده عنوان کرد.