گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال98

گزارش تصویری ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال98

  • ۱۰ آذر, ۱۳۹۸

ششمین جلسه شورای پذیرش پردیس زیست فناوری در سال98،روز شنبه 9 آذر در آن پردیس برگزار گردید.