تعامل پارک علم و فناوری یزد و شرکت مخابرات برای تامین زیرساخت ارتباطی طرح جامع
۱ ماه پیش

تعامل پارک علم و فناوری یزد و شرکت مخابرات برای تامین زیرساخت ارتباطی طرح جامع

تعامل پارک علم و فناوری یزد و شرکت مخابرات برای تامین زیرساخت ارتباطی طرح جامع
رفع موانع اجرایی طرح جامع پارک علم و فناوری یزد در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
۴ ماه پیش

رفع موانع اجرایی طرح جامع پارک علم و فناوری یزد در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها

رفع موانع اجرایی طرح جامع پارک علم و فناوری یزد در سال پشتیبانی ها و مانع زدایی ها
واگذاری نوزده قطعه زمین در اراضی پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد
۴ ماه پیش

واگذاری نوزده قطعه زمین در اراضی پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد

واگذاری نوزده قطعه زمین در اراضی پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد
حضور در پردیس جامع پارک یزد موجب پیشرفت پروژه ها و ایجاد ارتباطات بین المللی می شود
۴ ماه پیش

حضور در پردیس جامع پارک یزد موجب پیشرفت پروژه ها و ایجاد ارتباطات بین المللی می شود

حضور در پردیس جامع پارک یزد موجب پیشرفت پروژه ها و ایجاد ارتباطات بین المللی می شود
پردیس جامع پارک یزد یکی از طرح های موفق استان یزد است
۵ ماه پیش

پردیس جامع پارک یزد یکی از طرح های موفق استان یزد است

پردیس جامع پارک یزد یکی از طرح های موفق استان یزد است
کاشت نهال نوآوری توسط فناوران و شرکت های دانش بنیان در پردیس جامع پارک یزد
۵ ماه پیش

کاشت نهال نوآوری توسط فناوران و شرکت های دانش بنیان در پردیس جامع پارک یزد

کاشت نهال نوآوری توسط فناوران و شرکت های دانش بنیان در پردیس جامع پارک یزد
پایان مرحله اول آماده سازی 20 هکتار اولیه اراضی پردیس جامع پارک یزد تا پایان سال جاری
۵ ماه پیش

پایان مرحله اول آماده سازی 20 هکتار اولیه اراضی پردیس جامع پارک یزد تا پایان سال جاری

پایان مرحله اول آماده سازی 20 هکتار اولیه اراضی پردیس جامع پارک یزد تا پایان سال جاری
پردیس جامع پارک یزد، یک پروژه شاخص و فاخر در استان یزد خواهد بود
۵ ماه پیش

پردیس جامع پارک یزد، یک پروژه شاخص و فاخر در استان یزد خواهد بود

پردیس جامع پارک یزد، یک پروژه شاخص و فاخر در استان یزد خواهد بود
گرنت فناوری و عارضه یابی شرکت ها، دو برنامه پارک یزد در چند ماه اخیر
۶ ماه پیش

گرنت فناوری و عارضه یابی شرکت ها، دو برنامه پارک یزد در چند ماه اخیر

گرنت فناوری و عارضه یابی شرکت ها، دو برنامه پارک یزد در چند ماه اخیر
پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد، آبروی استان در سال های آتی خواهد بود
۶ ماه پیش

پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد، آبروی استان در سال های آتی خواهد بود

پردیس جامع پارک علم و فناوری یزد، آبروی استان در سال های آتی خواهد بود