گزارش تصویری بازدید مسئولین پارک از شرکت پترواکتان ایساتیس

گزارش تصویری بازدید مسئولین پارک از شرکت پترواکتان ایساتیس

  • ۵ مرداد, ۱۳۹۹

محمد مهدی لطفی، رئیس پارک علم و فناوری یزد روز چهارشنبه اول مرداد ۹۹ به همراه شهرام شکوهی معاون فناوری و نوآوری و عباس باقی؛ مدیر پردیس زیست فناوری پارک، از کارگاه، خط تولید و آزمایشگاه‌های شرکت پترو اکتان ایساتیس بازدید کردند.