میزگرد تخصصی” بررسی نقش شرکت های فناور در اقتصاد و اشتغال استان”

به همت پارک علم و فناوری یزد برگزار شد:

میزگرد تخصصی” بررسی نقش شرکت های فناور در اقتصاد و اشتغال استان”

  • ۱۵ بهمن, ۱۳۹۶

میزگرد تخصصی” بررسی نقش شرکت های فناور در اقتصاد و اشتغال استان” با حضور رضا جوادپور؛ مدیرعامل شرکت صافات انرژی و محمدحسین طیب‌پور؛ مدیر عامل شرکت پترواکتان ایساتیس از مدیران عامل شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری یزد به میزبانی روزنامه همشهری برگزار شد.

گزارش تصویری بازدید معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار یزد از مجموعه پترواکتان ایساتیس

گزارش تصویری بازدید معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار یزد از مجموعه پترواکتان ایساتیس

  • ۲۰ آذر, ۱۳۹۶

معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار یزد روز دوشنبه 20 آذرماه از مجموعه پترواکتان ایساتیس بازدید کرد.