بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از پارک نوآوری مسقط

بازدید رئیس پارک علم و فناوری یزد و هیات همراه از پارک نوآوری مسقط

  • ۱۱ بهمن, ۱۳۹۶

داریوش پورسراجیان، رئیس پارک علم و فناوری یزد که به دعوت از پارک نوآوری مسقط به این کشور سفر کرده بود با الخابوری، رئیس مجموعه دیدار نمود.